Sieuthisonquangngai.com nhận sơn nhà trọn gói  theo m2 tại Quảng Ngãi liên hệ 0987.424.795

BẢNG GIÁ THI CÔNG SƠN
       
GÓI SẢN PHẨM LOẠI   TỔNG TIỀN
GÓI 1 NỘI THẤT FAST IN Trét 2 lớp +2 lớp phủ           liên hệ
NGOẠI THẤT ALL EX , LÓT AKALI Trét 2 lớp + 1 lớp lót +2 lớp phủ           liên hệ
GÓI 2 NỘI THẤT FAST IN , LÓT Trét 2 lớp + 1 lớp lót +2 lớp phủ           liên hệ
NGOẠI THẤT ALL-EX  Trét 2 lớp + 1 lớp lót +2 lớp phủ           liên hệ
GÓI 3 NỘI THẤT EASY WASH Trét 2 lớp +2 lớp phủ           liên hệ
NGOẠI THẤT ALL EX ,  AKALI Trét 2 lớp + 1 lớp lót +2 lớp phủ           liên hệ
GÓI 4 NỘI THẤT EASY WASH Trét 2 lớp + 1 lớp lót +2 lớp phủ           liên hệ
NGOẠI THẤT HIANTIS , AKALI Trét 2 lớp + 1 lớp lót +2 lớp phủ           liên hệ
GÓI 5 NỘI THẤT EASY WASH Trét 2 lớp + 1 lớp lót +2 lớp phủ           liên hệ
NGOẠI THẤT HIANTIS , NANO Trét 2 lớp + 1 lớp lót +2 lớp phủ            liên hệ